Predmet činnosti | Ethics Commitee | Jerónimo Martins

Predmet činnosti

Pre posilnenie usmernení zahrnutých do poslania Skupiny Etická komisia dôsledne, nestranne a nezávisle zabezpečuje zverejňovanie a dodržiavanie Kódexu správania a Protikorupčnej politiky Skupiny Jerónimo Martins v jej rôznych spoločnostiach.

 

Kódex správania

Naša, viac ako dve stáročia trvajúca, história vypovedá veľa o zodpovednom spôsobe, akým vykonávame naše obchodné aktivity. Všetci zamestnanci sú oboznámení s Kódexom správania, ktorý odráža princípy a etické hodnoty, ktorými sa skupina riadi pri tvorbe postojov a rozhodnutí pri obchodovaní.

POZRITE SI KÓDEX SPRÁVANIA

Protikorupčná politika

Zaviazali sme sa bojovať proti všetkým formám korupcie, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo napojená na rôzne úrovne nášho dodávateľského reťazca, pričom požadujeme transparentnosť a integritu v našich vzťahoch s rôznymi zainteresovanými stranami. Získajte viac informácií o našej Protikorupčnej politike.

POZRITE SI PROTIKORUPČNÚ POLITIKU