O nás | Ethics Commitee | Jerónimo Martins

Etická komisia

Etická komisia Skupiny Jerónimo Martins nestranne a nezávisle monitoruje zverejňovanie a dodržiavanie Kódexu správania a Protikorupčnej politiky, týkajúce sa etických zásad, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci a spoločnosti v rámci Skupiny Jerónimo Martins.

 

Komisia tiež dbá na to, aby bol zavedený vhodný systém vnútornej kontroly na zabezpečenie dodržiavania Kódexu správania a Protikorupčnej politiky Jerónimo Martins. V odôvodnených prípadoch je Etická komisia zodpovedná aj za preskúmanie interných postupov a pravidiel súvisiacich s jej činnosťou.

ROZSAH ČINNOSTI

Jaroslaw Sobczyk

Predseda

Pedro Maya

Hlasujúci člen

Dominik Wolski

Hlasujúci člen

Pedro Antunes

Hlasujúci člen

Cristina Minoya Perez

Hlasujúci člen

Ako pracujeme

PRIJÍMAME A POSUDZUJEME

predložené oznámenia pri zabezpečení dôvernosti, súkromia, nezávislosti, nestrannosti a ochrany pred odvetnými opatreniami.

Garantujeme tiež otvorený spôsob komunikácie pri súvisiacom objasňovaní.

POMÁHAME UROVNAŤ A REAGUJME NA

predložené prípady na základe zhromaždených informácií, ktoré zahŕňajú príslušné interné oblasti a oddelenia, so zárukou dôvernosti počas celého procesu analýzy.

ZDIEĽAME A ODPORÚČAME

príležitosti na zlepšenie a indikátory v rámci biznisu, podnecujúce internú diskusiu o danej záležitosti a zdieľame niektoré z najlepších medzinárodných postupov.

Zaručujeme úplnú dôvernosť pri riešení všetkých oznámení.

Čo nerobíme

Vyhradzujeme si právo neodpovedať ani neinteragovať so stranami, ktoré zjavne konajú v zlej viere, odosielajú nevhodný obsah alebo odosielajú anonymné správy založené na zdôvodnení, ktoré zjavne nestačí na posúdenie.

 

Neriešime situácie, ktoré sú mimo rámca našej činnosti a poslania.

 

Kontaktné informácie nájdete na firemnej webovej stránke skupiny Jerónimo Martins a na webových stránkach príslušných spoločností.