Etická komisia Jerónimo Martins | Ethics Commitee | Jerónimo Martins
Etická Komisia Etická Komisia Etická Komisia

Etická Komisia

Jerónimo Martins

Monitorujeme zverejňovanie a dodržiavanie pravidiel a princípov stanovených v Kódexe správania a Protikorupčnej politike skupiny Jerónimo Martins vo všetkých jej spoločnostiach.

ZISTITE VIAC PODAŤ OZNÁMENIE

Ako nás kontaktovať

Zistite, ako podať oznámenie na posúdenie Etickej komisii skupiny Jerónimo Martins, a oboznámte sa so súvisiacimi krokmi.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Rozsah Činnosti

V rozsahu činnosti Etickej komisie sú zahrnuté všetky spoločnosti skupiny Jerónimo Martins na trhoch, kde pôsobí: Portugalsko, Poľsko, Slovensko a Kolumbia.